Louis

Mr. Louis van Hooft

Afbeelding met binnen, boek, plank, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mijn naam is Louis van Hooft en ben in 1954 geboren. Ik ben sedert 1976 getrouwd met Marij, we vullen elkaar prachtig aan. Ik ben een veelzijdige persoonlijkheid met brede belangstelling op groot aantal terreinen. Ik ben een laatbloeier en nakomer uit gezin van 5 kinderen. Heb via avondstudie Atheneum, en deeltijdstudie rechten in 1989 mijn Eind-doctoraal Nederlands recht RUU gehaald. Ik heb naast mijn shiatsu praktijk tot aan mijn prepensioen in deeltijd als senior Jurist gewerkt bij Juridische Zaken van Rabobank Nederland.

Mijn belangstelling voor traditionele natuurlijke geneeswijze is ontstaan na een burn-out, nu bijna 40 jaar geleden. Inmiddels is er veel meer begrip voor het fenomeen burn-out, met name werkende mensen worden steeds vaker hierdoor getroffen als gevolg van stress en hoge werkdruk. Voor mij was het een periode van veranderingen in mijn leven, waar ik nu met vreugde op terugkijk. Want via een jarenlange zoektocht heb ik mezelf gelukkig weer volledig teruggevonden, mede dankzij de hulp van Marij en diverse zeer goede spirituele begeleiders alsmede door het lezen van vele boeken en deelname aan velerlei beroepsopleidingen, cursussen en workshops en trainingen op alternatief terrein. Ik heb in die tijd veel aan bewustzijn ontwikkeling, yoga en meditatie gedaan alsmede macrobiothiek en gezonde voeding ontdekt. Ik heb vervolgens tussen 1990 en 1993 een driejarige opleiding Zen Shiatsu aan de Bossche Academie afgerond bij IOKAI Shiatsu leraar Aragon van Wietingen alsmede alle internationale IOKAI shiatsu opleidingsniveau’s gevolgd bij Meester Sasaki Sensei. Vervolgens heb ik na een vierjarige opleiding via IOKAI Shiatsu Academie Nederland bij Sasaki Sensei in 1997 mijn diploma IOKAI Shiatsu en het internationaal certificaat van European IOKAI shiatsu Academy behaald. Daarna heb ik om verder verdieping te krijgen in Oosterse geneeswijze bij Academie Qing Bai nog eerst 3 jaar acupunctuur gestudeerd en vervolgens 3 jaar Chinese kruidenleer en ben hiervoor volledig gediplomeerd. Sinds 1997 heb in mijn eigen praktijk in Rosmalen en heb vele mensen met succes therapeutisch behandeld met shiatsu, acupunctuur en kruiden. In 2000 heb ik een maand acupunctuur stage gedaan aan het Kathmandu Model Hospital in Nepal bij Dr Shambu, een in Beijing opgeleide arts acupuncturist gespecialiseerd in behandeling van verlammingsverschijnselen met acupunctuur. Ik ben meer dan 15 jaar penningmeester/bestuurder bij Vereniging van IOKAI Shiatsu therapeuten (V.I.S.) geweest.

Mijn spirituele interesse is altijd blijven bestaan. Sedert mijn prepensioen in 2015 heb ik wederom een periode van krachtige spirituele groei en ontwikkeling doorgemaakt. Dit komt mede door mijn verbondenheid met de stichting Charitativa Novis Temporis, die ik eind 2014 mede heb opgericht om liefde, harmonie en vrede wereldwijd in alle stilte door te geven aan de mensheid met het oog op de Nieuwe Tijd. Net als de wereld heeft deze stichting wat last van barensweeën. De Nieuwe Tijd breekt geleidelijk aan door en als de vliezen gebroken zijn, zal het Nieuwe Tijd kind geboren worden en overal zal geluk, voorspoed en welzijn doorbreken en iedereen ten deel kunnen vallen. Mensen gaan mondiaal op alle terreinen meer samenwerken en alleen zaken die de Goddelijke schepping echt ondersteunen zullen behouden blijven. Duurzaamheid en spaarzaamheid en niet meer milieuvervuilend, zijn dan overal hoofdzaak. Slecht gerichte ambities zullen geen draagvlak meer krijgen. De gezondheid zorg zal vooral hoogenergetisch en op afstand plaatsvinden, omdat de eenheid met God volledig is hersteld. Tijd en ruimte spelen in deze hogere dimensie geen beperkende rol. De inmiddels volledig achterhaalde statische WHO definitie van Gezondheid zal dan ook anders worden. Gezondheid is een status van perfect harmonisch dynamisch totaal evenwicht in volledige verbondenheid met God. Dit zal grote invloed hebben op de wijze van behandeling en de daarvoor benodigde expertise. Het zal meer gaan om preventie dus voorkomen dat mensen ziek worden. Behandelingen richten zich op evenwichtige instandhouding van levensenergie en juist op dat terrein hebben de van oorsprong Oosterse Geneeswijzen, al duizenden jaren ervaring opgedaan. De reguliere geneeskunde zal ook deze kant opgaan, weliswaar meer vanuit een technisch hoogwaardige benadering, waarbij beiden kennis- en kundigheid gebieden elkaar zullen aanvullen tot een perfecte integrale zorg. De mensen zullen een grotere verantwoording voor zichzelf en anderen gaan dragen op alle terreinen van het leven, met inbegrip van gezond zijn en blijven. De kracht van positief denken en het dagelijks uitspreken van krachtige en creatieve positieve affirmaties, zoals die ons steeds opnieuw worden aangereikt door de lichtmeesters, zal bij de mensen die dat toepassen succes, overvloed, welzijn, innerlijke vrede en groei voortbrengen.

Door mijn keuze voor harmonie, vrede en liefde en betrokkenheid bij stichting SCNT, ben ik de laatste jaren in contact gekomen met diverse belangrijke organisaties, die op dit niveau al actief werkzaam zijn. Ik noem onder meer de Summit Light House, de Grootmoeders en ook de Bruno Gröning Vriendenkring. Deze organisaties spelen nog vaak onzichtbaar een belangrijke rol in het uitrollen van de Gouden Nieuwe Tijd loper. Ik kan ieder die zich geroepen voelt van harte aanbevelen aansluiting te zoeken bij een van deze organisaties en mee te werken aan het heil. Ze helpen eenieder de gouden draad te volgen en je niet te laten afleiden door omlaag gerichte krachten, die helaas nu nog overal werkzaam kunnen zijn, maar de goddelijke hand stevig vast te houden in de huidige interne en externe positieve veranderingsprocessen, die ons leven sterk beïnvloeden en ons massaal leiden door de heuvels en dalen en ons naar grote hoogte en soms tijdelijk veilig door ongekende diepten voeren. Maar altijd zal de mens gesteund met de Goddelijke kracht onoverwinnelijk zegevieren. Ik wil vanaf deze plaats wel waarschuwen, dat niet alles wat blinkt goud is als het gaat over geestelijke ontwikkeling en vooruitgang. Het spreekwoord luidt wie goed doet, goed ontmoet. Aber auch durch Schade und Schande wird man klug. We moeten het ongoede in gedachte, woord en daad niet meer aannemen en voor altijd van ons afschudden. Alles begint bij onszelf, we dragen volledig verantwoording voor alles wat we tegenkomen op ons pad. Je kunt jouw eigen Ik Ben Tegenwoordigheid het beste elke dag vragen jouw gedachten, gevoelens, zaken, gezin en familie volmaakt te leiden en vrede, liefde en harmonie vooruit te laten gaan overal waar je bent. Dat werkt echt perfect! Goede gedachten, goede woorden en goede daden leiden naar de eeuwigheid.

Westerse opleidingen

In 2002 heb ik middels examens aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde de certificaten voor reguliere medische basiskennis HBO gehaald, en werd toen op grond van mijn inmiddels verworven kennis van natuurlijke geneeswijzen toegelaten tot Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten VNT, thans genaamd LVNT. Was overigens al sedert 1994 in bezit van LOI diploma Primaire Medische Kennis alsmede de certificaten anatomie, fysiologie en pathologie van de Shiatsu Academie Nederland. Sedert 1998 bezit ik bovendien het diploma NGS sportmassage en werk al jarenlang samen in het sportmassageteam tijdens sportevenementen. Ik ben ook nog een aantal jaren bedrijfshulp-verlener en gediplomeerd EHBO-er bij Rabobank Nederland in Utrecht geweest. Ik heb nog steeds een geldig EHBO diploma met AED aantekening en ben geregistreerd bij het Rode Kruis.

In 2015 heb ik via de Energieschool het Diploma van de SHO Registeropleiding Medisch Basis Kennis behaald en in 2016 de SHO Registeropleiding Psychologische Basiskennis deze HBO basis opleidingen voldoen aan Plato Eindtermen en worden erkend door alle Nederlandse zorgverzekeraars in verband met vergoedingen voor Shiatsu en acupunctuur onder hun Aanvullende zorgverzekeringspolis. Elk jaar volg ik tenminste 1 MBK nascholingsdag, zodat de geldigheid van deze diploma’s en daarmede uw recht op vergoeding behouden blijft.

Als NTTB gediplomeerd verenigingstrainer hebt ik vele jaren actief tafeltennis trainingen mogen geven aan jeugd en senioren. Ik ben nog steeds aangesloten bij de Vereniging Van Tafeltennis Trainers. Ook heb ik via Touch Pro en Holos te Utrecht aantal korte trainingen voor shiatsu op de stoel gevolgd en pas deze technieken in de praktijk ook regelmatig toe in combinatie met Iokai shiatsu. Zodat ik ook prima in staat ben mensen op een stoel on site of desgewenst op het werk in korte tijd te behandelen. Sta regelmatig ook met mijn shiatsu stoel op beurzen en festivals en andere bijeenkomsten voor dit doel. Ook ben ik bekend met Quantum Touch methode. Momenteel volg ik een digitale opleiding Leefstijl coach bij Laudius.

Omdat ik lid ben van SVN en LVNT doe ik vaak mee aan (ook westers medische) nascholingen en bijscholingen en heb tenminste vier dagdelen per jaar intervisie met collega-therapeuten.
Dit alles zou ik zeker niet hebben kunnen doen als ik niet Iokai shiatsu en acupunctuur was gaan beoefenen en mede daardoor een groot vertrouwen heb gekregen ik mijn eigen kracht en rotsvast geloof in mijn therapeutische gaven en handelen heb gekregen.
Met name de Shiatsu beoefening, waarbij werken aan eigen houding en ademhaling voorop staat, zorgt ervoor dat ik zelf gezond blijf en ondanks mijn leeftijd voldoende energie genereer om ook nog andere mensen te helpen in hun groeiprocessen.

Opleidingen op het gebied van natuurlijke genees wijze

 • Driejarige opleiding Zen Shiatsu bij Bossche Academie voor Zen Shiatsu 1990-93
 • Een vierjarige hbo-opleiding tot IOKAI Shiatsu therapeut.
  (Nederlandse Academie voor Iokai Shiatsu ) 1994 – 97
 • Aan de Academie Qing Bai gevolgde beroepsopleidingen:
  • Basisopleiding en Masterclass Nan Ying Acupuncture 1998
  • Klassieke acupunctuur 1999 – 2000
  • Chinese Kruiden 2000-2003

De opleiding tot Iokai Shiatsu therapeut is een levende traditie, die van meester op leerling wordt doorgegeven. Deze kenmerkt zich door een degelijke opbouw zodat de kennis gaandeweg, stap voor stap, eigen gemaakt wordt. Het studietraject verloopt via fasen van basistechniek, meridiaan leer, oosterse diagnose en klinische praktijkstudie. Met name het waarnemingsvermogen wordt getraind. Deze opbouw en inhoud hebben ertoe geleid dat de opleiding tot IOKAI Shiatsu therapeut nationaal en internationaal erkend is. Voor Iokai Shiatsu therapeuten is het verplicht westerse medische basiskennis op hbo-niveau te hebben en regelmatig deel te nemen aan bij- en nascholing. Anno 2022 vergoeden de meeste zorgverzekeraars IOKAI shiatsu behandelingen deels onder hun aanvullende polis. Zie: www.iokai-shiatsu.nl en www.iokai-shiatsu.org, alsmede http://www.shiatsuvereniging.nl

De TCM-opleidingen aan de Academie Qing Bai, http://www.qing-bai.nl zijn erg intensief en het niveau is hoog en ze bieden een diepgaand inzicht in de theorie en de praktijk van de traditionele Chinese geneeswijzen en leveren de student dus uitstekende voorbereiding op de praktische uitoefening daarvan.

Visie

Vanuit mijn eigen levenservaring en praktische kennis van Iokai Shiatsu en andere met name oosterse geneeswijzen wil ik oprechte medemensen, al dan niet in een ziekte proces, helpen middels een beperkt aantal behandelingen hun holistische balans weer volledig te hervinden, hun gezond zijn te bevorderen en waar mogelijk te genezen van diverse aandoeningen of ongemakken, die veelal het gevolg zijn van een verstoorde middenrif ademhaling en onevenwichtige yin en yang energie tendenties in de organen en meridianen. Dit doe ik door medemensen die een beroep op mij doen op natuurlijke wijze zelfvertrouwen terug te geven met name in hun eigen lichaam, kracht te geven door ze van hun Een-zijn met alles bewuster te maken en door mijn handen en/of acupunctuurnaalden als krachtige therapeutische tools in te zetten en daarmede lichaamsenergie en ademhaling van de ontvanger direct te harmoniseren, te versterken en vrij te laten stromen.

Chinese Kruiden en andere voedingssupplementen alsmede Bach bloesem en andere energieremedies kunnen het behandeling- en transformatieproces daarna nog verder ondersteunen. Een goede communicatie en een zuivere aanraking staat centraal in mijn behandeling. IOKAI Shiatsu en Klassieke acupunctuur zijn immers een ambacht van hand en hart!

Zelf leer ik daar ook heel veel van, met name zelfvertrouwen, kwetsbaar durven zijn, herkenning en eenheidsbewustzijn, geloof en ware liefde, innerlijke vrede en Gods verbondenheid. Door Iokai shiatsu ook nu na mijn pensionering ten minste 2-3 werkdagen per week te beoefenen blijf ik zelf fit en in staat om onze mooie en levende Iokai shiatsu traditie in stand te houden en door te geven. Het fysieke lichaam en alle energievelden daaromheen zijn voor mij de allerbeste vrienden waar je gerust en volledig op kunt vertrouwen. Het magnetisch lichtveld dat het vormt en waar het zich mee omhult, trekt uit de kosmos en uit de aarde aan wat het tot scheppen en behouden van de innerlijke harmonie nodig heeft en stoot af wat niet meer van belang is. Het zal er altijd (ook tijdens of na een ziekte proces) voor zorgen dat je elk moment goed terecht komt, totdat en zelfs nadat het aardse leven stopt. Het is van groot belang dat we het verleden loslaten, bereid zijn onszelf en anderen te vergeven en positief te benaderen, alleen het goede te behouden, licht in ons zelf te genereren vanuit onze hartvlam en onszelf open te stellen voor meer kosmisch licht en dit door te geven. Beleef het ritme en de dynamiek van de perfecte ademhaling en ervaar de oneindige ruimte in en buiten jezelf en wordt één daarmee en overstijg de beweging van yin en yang. Het is daarbij van belang jouw lichaam en geest goed te voeden en te onderhouden zodat je er optimaal rendement uithaalt. IOKAI Shiatsu therapie of andere natuurlijke geneeswijzen, mits vakkundig beoefend door een begaafd therapeut , kunnen daarbij van tijd tot tijd effectief ondersteunen.