Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.hetcentrumnovistemporis.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Deze Website wordt gehost door Synergy/Namaste Webdesign, wij zijn gebonden aan hun privacy beleid.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Privacyverklaring

Privacybeleid van HET Complementair Zorg-Centrum Novis Temporis en de Praktijk Iokai Meridiaan Shiatsu Rosmalen

Praktijk Iokai Meridiaan Shiatsu Rosmalen en HET Complementair Zorg-Centrum Novis Temporis voor Iokai Shiatsu, Klassieke Acupunctuur, Chinese Kruiden therapie, Bach Bloesemremedies, Sportmassage, energiehealing, gevestigd aan de Karel Ensinckstraat 40E, 5246GM Rosmalen

In deze Privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van HET Complementair Zorg-Centrum Novis Temporis,
de Praktijk Iokai Meridiaan Shiatsu Rosmalen en haar enige praktijkvoerder en behandelaar de heer L.J.P.M. van Hooft, hierna tezamen en afzonderlijk ook te noemen: Het Zorgcentrum, worden verzameld en vastgelegd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Zorgcentrum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt bent bij Het Zorgcentrum en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Datum van behandeling
– Cliëntdossier (achtergrond- en behandelinformatie)
– Gegevens van uw aanvullende alternatieve zorgverzekeringspolis

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Zorgcentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden nieuwsbrief of andere informatieve berichten, het maken, wijzigen, de agendering van afspraken en bevestiging van en herinnering aan gemaakte afspraken
– Contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst en gemaakte behandel-afspraken uit te kunnen voeren, aanleggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst, de WGBO); – Facturering of om declaraties rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekeraar via Vecozo.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Het Zorgcentrum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opslag gegevens

Het Zorgcentrum gebruikt hardware en software [ bijv, Microsoft, Apple, Android en andere daarmee samenwerkende softwareprogrammas en apps .] om uw gegevens in op te slaan, een beveiligingsprogramma [‘Antivirus software en internet security’ bijv. Total AV] om uw gegevens te beschermen, [KPN email en Gmail , Icloud, hotmail bijv.] voor het e-mailverkeer met u, [Wordpress en Namaste Webdesign bijv.] om de website vorm te geven en [ Synergy Webdesign en PC Extreme B.V. bijv.] (SSL gecertificeerd) om te hosten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Zorgcentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van ons eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. De gegevens in het cliëntdossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Heeft u zich geabonneerd op onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw e-mailadres totdat u zich hiervoor afmeldt. Heeft u zich aangemeld voor onze activiteiten al dan niet via onze website, dan bewaren wij uw persoonsgegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoonsgegevens verstrekt in correspondentie, dan bewaren wij deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw behandelend therapeut heeft ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de facturering en de financiële administratie door mij of de boekhouder of voor agendering van afspraken via Treatwell agenda. Ook kunnen ze worden gebruikt om declaraties rechtstreeks in te dienen bij uw zorgverzekeraar via Vecozo. Wij sluiten waar nodig een aanvullende verwerkingsovereenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen, behoudens op ons rustende wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.
Het zorgcentrum kan, behoudens eigen opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor digitaal lekken, ook niet voor nalatigheid van derden. Onze aansprakelijkheid is, behoudens hogere uitkeringen onder beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering, te allen tijde begrensd tot een gemiddeld bedrag van maandelijkse declaraties aan de client in de afgelopen 12 maanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het zorgcentrum gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij gebruiken [Google Analytics en Adwords bijv.], om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het zorgcentrum. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetcentrumnovistemporis.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek. Het Zorgcentrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het zorgcentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetcentrumnovistemporis.nl .


Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018 en is gepubliceerd op onze website www.hetcentrumnovistemporis.nl en ligt tevens voor onze cliënten ter inzage in onze praktijk, ze wordt geacht onmiddellijk van toepassing te zijn, zodra u met ons in contact treedt en informatie versterkt, die wij op grond van de AVG moeten verwerken, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen. Ingeval van wijziging van de AVG of andere wet- en regelgeving of juridische uitleg daarvan, dan wel andere onvoorziene omstandigheden kunnen wij deze privacyverklaring dienovereenkomstig te allen tijde eenzijdig aanpassen.